Text

Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Eskilstuna/Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod SSA219
 • Huvudområde Svenska som andraspråk

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om det svenskan språkets struktur i ett tvärspråkligt perspektiv.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Vårtermin 2022

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2022-01-17 - 2022-06-05 (deltid 25%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-11069

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Behörighet

  Grundläggande behörighet

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

  Distanskurser i svenska som andraspråk ges utan campusträffar, men det kan förekomma tentamina på plats, gemensamma virtuella träffar samt digitala tentamen/prov under given tidpunkt som du förväntas delta i. Undervisningen sker via lärplattformen Canvas och videokonferenssystem. Som student behöver du ha tillgång till dator med internetuppkoppling och ett headset samt en webbkamera.

Till toppen