Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod SPS102
  • Huvudområde Psykologi

Kursen syftar till att förmedla kunskaper om ledarskapets betydelse för hälsa och utveckling hos den enskilda medarbetaren, gruppen och organisationen. Konkret betyder det att utveckla förståelse för hur man medvetet arbetar med organisation, arbetsprocesser och ledarskap för att främja hälsa i det moderna arbetslivet.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Till toppen