Text

Arbetslivet som vetenskapligt fält II

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod SOA411
  • Huvudområde Arbetslivsvetenskap

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2020