Text

Examensarbete i samhällskunskap för ämneslärare gymnasieskolan

  • Högskolepoäng 15 hp
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod SKA301

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt

Emma Tideman

021-48 06 929

emma.tideman@mdh.se

Till toppen