Text

  • Högskolepoäng 15  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod SKA207
  • Huvudområde Statsvetenskap

Världens politiska landskap är fortfarande full av vita fläckar. Det finns ett omättligt behov av att genomföra studier som ökar vår förståelse av hur politiken fungerar. Under denna kurs får du möjlighet att utveckla ett självständigt vetenskapligt arbete. Du kommer att ha stor frihet i ditt val av ämne men kommer att utveckla ditt projekt tillsammans med en akademisk handledare.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt

Emma Tideman

021-48 06 929

emma.tideman@mdh.se

Till toppen