Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod SKA135
  • Huvudområde Statsvetenskap

Sedan industrialismens genombrott verkar jorden ha gått in i en ny tidsålder där människor får en allt större inverkan på vår planets välmående. Under kursen diskuterar vi miljöpolitikens växande betydelse. Vi strävar både efter att förstå hur politiken kan utvecklas i en mer hållbar riktning samt vilka konsekvenser den förändrade miljön kommer ha på den svenska och den internationella politiken.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Claes Tängh Wrangel

021-10 73 11

claes.tangh.wrangel@mdh.se

Till toppen