Text

Statsvetenskaplig metod I

  • Högskolepoäng 15  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod SKA133
  • Huvudområde Statsvetenskap

Hur går vi praktiskt tillväga för att undersöka politiska fenomen? Under denna kurs introduceras de vanligaste vetenskapliga metoderna inom statsvetenskap. Vi sätter oss exempelvis in i hur en vetenskaplig studie läggs upp, hur texter kan analyseras och hur vi bäst ska gå tillväga när vi genomför intervjuer.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt

Emma Tideman

021-48 06 929

emma.tideman@mdh.se

Till toppen