Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod SKA132
  • Huvudområde Statsvetenskap

I vilka händer finns makten och vad innebär det egentligen att vara medborgare i Sverige? Under denna kurs sätter vi oss in i teorier kring de två tongivande statsvetenskapliga begreppen makt och medborgarskap. Under kursen diskuteras dagsaktuella politiska frågor som segregation, globalisering och högerpopulismens växande styrka med utgångspunkt från dessa teorier.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i statsvetenskap/docent

Joakim Johansson

021-10 73 31

joakim.johansson@mdh.se

Till toppen