Text

Offentlig politik och förvaltning

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod SKA129
  • Huvudområde Statsvetenskap

Under denna kurs introduceras grundstenarna i Sveriges offentliga förvaltning. Med utgångspunkt från teorier om demokrati och byråkrati diskuterar vi hur politiska reformer förankras och implementeras. Vi sätter oss även in i den dagsaktuella debatten kring författningsviktiga frågor exempelvis yttrandefrihet och tryckfrihet.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i statsvetenskap

Terence Fell

021-10 73 90

terence.fell@mdh.se

Till toppen