Text

Socialt arbete - Internationellt och transnationellt socialt arbete

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod SAA082
  • Huvudområde Socialt arbete

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Till toppen