Evidensbaserad praktik och utvärdering

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N) Avancerad nivå (A1N) Avancerad nivå (A1N) Avancerad nivå (A1N) Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Socialt arbete Arbetslivsvetenskap Folkhälsovetenskap Fysioterapi Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
  • Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Kurskod: SAA064

Höstterminen 2019, Västerås, vecka 46 - 3