Examensarbete i socialt arbete

  • 15.0 hp
  • Avancerad nivå (A1E)
  • Huvudområde: Socialt arbete
  • Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Kurskod: SAA043

Vårterminen 2020, Eskilstuna, vecka 14 - 23