Examensarbete i arbetslivsvetenskap

  • 15.0 hp
  • Avancerad nivå (A1E)
  • Huvudområde: Arbetslivsvetenskap
  • Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Kurskod: PSA313

Vårterminen 2020, Västerås, vecka 14 - 23