• Högskolepoäng 7.5  HP
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Plats Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod PSA116
  • Huvudområde Psykologi

Välkomstinformation

Välkomstbrev vt 2020

Tillfällen för denna kurs