Text

Introduktion till arbetslivspsykologi

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod PSA101
  • Huvudområde Psykologi

Frågor kring arbete, t ex sådant som påverkar arbetets utförande och de anställdas motivation och välmående är alltid aktuella. Kursen omfattar områden som arbetsorganisation, ledarskap, kommunikation och sociala processer, hälsa och ohälsa i arbetet, samt lärande och utveckling. Du får också arbeta med frågor om förändringsarbete i organisationer. Kursen kan läsas som kompetensutveckling för dig som arbetar eller som del i en utbildning med beteendevetenskaplig inriktning.

Välkomstbrev till antagna studenter höstterminen 2021

Välkomstbrev för kursen Introduktion till arbetslivspsykologi Pdf, 538.7 kB.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Till toppen