Text

Industrialisering och Tid till volym

 • Högskolepoäng 5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Eskilstuna
 • Kurskod PPU451
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling

I den här kursen lär du dig metoder, verktyg och strategier för att få kompetens i världsklass inom industrialisering av nya produkter och produktionsteknik. Om du är involverad i implementering av industrialiseringsaktiviteter och processer för att korta tiden till produktionsvolym, är den här kursen något för dig.


Du får kunskap om metoder, verktyg och strategier för en effektiv industrialiseringsprocess och hur tid-till-volym med hög kvalitet kan erhållas. Under kursen kommer du att arbeta med någon av ditt företags industrialiseringsutmaningar som ett projekt och analysera hur utmaningarna kan hanteras på ett effektivt sätt.

Kursen fokuserar på gränssnitt mellan FoU och tillverkning, och innehåller avsnitt om informationsåterkoppling, mognadsbedömning, produktionsprocesser, produktionsstart och upprampning. Kursen avslutas med insikter från digitalisering och industri 4.0.

Kursen ges helt på distans, dvs. inga fysiska träffar under våren 2021.

Kursblad Industrialisering och tid till volym

Ladda ner kursbeskrivning: Industrialisering och Tid till volym PDFPDF


Du lär dig att

 • Beskriva industrialiseringsprocessen och olika aktiviteter, metoder och verktyg som används för att minska störningar, tid-till-marknad och tid-till-volym.
 • Visa färdigheter i att analysera hur olika industrialiseringsaktiviteter och beslut påverkar produktionsstart och produktionsvolym i full skala.
 • Visa färdigheter i att beskriva olika faktorer som påverkar industrialisering och tid-till-volym, och att analysera och jämföra den totala prestationen.
 • Visa förmåga att utföra och relatera ett företags praktiska arbete till teorierna om industrialisering och produktionsupprampning.
 • Analysera begränsningarna och möjligheterna till förbättring av den nuvarande industrialiseringsprocessen med hänsyn till potentialen i Industri 4.0-teknik.

Särskild behörighet

40 högskolepoäng inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

 • Vårtermin 2021

  Omfattning

  5 hp

  Tid

  2021-03-29 - 2021-06-06 (deltid 33%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-14105

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Särskild behörighet

  40 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska.

  Urval

  Yrkeslivserfarenhet/antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor /Docent

Koteshwar Chirumalla

016-15 32 15

koteshwar.chirumalla@mdh.se

Till toppen