Avancerad produktutveckling

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1F)
  • Huvudområde: Produkt- och processutveckling
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: PPU439

Höstterminen 2019, Eskilstuna, vecka 46 - 3