• Högskolepoäng 7.5 HP
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Plats Eskilstuna
  • Kurskod PPU439
  • Huvudområde Produkt- och processutveckling

Tillfällen för denna kurs