Text

Industriell projektledning

 • Högskolepoäng 5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans med obligatoriska träffar i Eskilstuna
 • Kurskod PPU437
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling

Om du vill lära dig principer, metoder, verktyg och projektstrategier för effektivt genomförande av projekt för att få högkvalitativ kompetens inom industriell projektledning, är den här kursen något för dig.

Du kommer att utveckla kunskap och färdigheter om hur du kan förbättra din projektledningskapacitet och leverera förutbestämda projektresultat. Under kursen kommer du att arbeta med och relatera förvärvad kunskap och färdigheter till projektledning i ditt företag.

De faser som finns i projekt omfattas; etablera, genomföra, överlämna till linjeorganisation och avsluta projektet. Organisatoriska aspekter av projektledning är i fokus som ledarskap, agilt tänkande, kvalitetsledning, kommunikation och beslutsfattande.

Kursen är för dig som arbetar med produktutveckling, med förbättringar i produktionen eller i ett administrativt projekt.

Kursen ges helt på distans, det vill säga inga fysiska träffar under hösten 2021.

Kursblad Visualization of industrial applications


Du lär dig att

 • Visa förmågan att utveckla en projektgenomförandeplan, inklusive val av lämpliga metoder och verktyg för genomförande.
 • Beskriva, utvärdera och analysera hur olika aktiviteter och beslut påverkar projektet och möjligheten att nå de planerade projektmålen.
 • Visa förmågan att genomföra ett projekt i ett industriellt sammanhang inklusive förändringsledning, kommunikation, rapportering, överlämnande och avslutning av projektet.
 • Visa färdigheter i att beskriva förhållandet mellan organisation och ledarskap, lärande samt kommunikation beträffande projektledning.
 • Analysera möjligheter och begränsningar för att använda agila metoder inom industriell projektledning samt relatera till relevanta teorier inom projektledning.

Särskild behörighet

Avslutade kurser om 45 hp i Produkt- och Processutveckling samt minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet från industrin eller högskolestudier inom teknikområdet om minst 60 hp samt minst 24 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet från industrin. Dessutom krävs Engelska A/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  5 hp

  Tid

  2021-11-08 - 2022-01-16 (deltid 33%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-24521

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Eskilstuna

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 5
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  Avslutade kurser om 45 hp i Produkt- och Processutveckling samt minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet från industrin eller högskolestudier inom teknikområdet om minst 60 hp samt minst 24 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet från industrin. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  De obligatoriska träffarna sker i Eskilstuna.

Till toppen