Text

 • Högskolepoäng 5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Distans med obligatoriska träffar i Eskilstuna
 • Kurskod PPU213
 • Huvudområde Produkt- och processutveckling

Vill du veta vad Industri 4.0 handlar om? Då är den här kursen något för dig!

Den här kursen är för dig som vill veta mer om teknologierna inom Industri 4.0 ur ett mänskligt och industriellt perspektiv. Kursen behandlar många ämnen och du lär dig grundläggande terminologi relaterad till Industri 4.0 samt får insikt och förståelse för den fjärde industriella revolutionen och hur den påverkar industri och individ.


Vi lär oss vad Industr
i 4.0 handlar om och diskuterar potentiella fördelar och utmaningar med dessa nya möjliga tekniker. Efter avslutad kurs kommer du att ha en konceptuell förståelse av nyckelbegrepp och teknologier relaterade till Industri 4.0.

Kursen ges helt på distans, dvs. inga fysiska träffar under våren 2021.

Kursblad Industry 4.0 Intro

Ladda ner kursbeskrivning: Industri 4.0 - Introduktion PDFPDF


Du lär dig att

 • Förstå och exemplifiera digitaliseringens effekter på industri och människa i det dagliga livet, både nu och i framtiden.
 • Förstå systemlandskapet i Industri 4.0 och dess terminologi/teknologier (VR, AR, AM, AI, IoT, Cloud Computing, Big Data Analytics, Cyber-fysiska system, etc.)
 • Exemplifiera Industry 4.0-teknologier och beskriva potentiella fördelar och utmaningar.
 • Bedöma mognadsnivån för digitaliseringstransformationen i produktionssystemet.


Särskild behörighet

30 högskolepoäng inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

 • Vårtermin 2021

  Omfattning

  5 hp

  Tid

  2021-03-29 - 2021-06-06 (deltid 33%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-14091

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Eskilstuna

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 1
  Antal övriga fysiska träffar: 4

  Särskild behörighet

  30 hp inom teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet på heltid från relevant område inom industrin.

  Urval

  Yrkeslivserfarenhet/antal högskolepoäng

  De fysiska träffarna sker i Eskilstuna

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Forskare

Mats Ahlskog

016-15 32 91

mats.ahlskog@mdh.se

Till toppen