Text

Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område

 • Högskolepoäng 15 hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Eskilstuna/Västerås/Distans med obligatoriska träffar i Eskilstuna
 • Kurskod PEA098

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  För dig som läser program till Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område till Hösttermin 2021 (heltid 100%)
  Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program.

  Omfattning

  15 hp

  Tid

  2021-11-01 - 2022-01-16 (heltid 100%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Kurs endast för programstudenter

  Anmälningskod

  MDH-21151

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Eskilstuna

  Särskild behörighet

  150 hp från Förskollärarprogrammet vari ingår
  - 15 hp Förskolans organisation, uppdrag och innehåll,
  - 7,5 hp Introduktion till ämnesdidaktik i förskolan,
  - 7,5 hp Barndom ur ett historiskt och samtida perspektiv,
  - 7,5 hp Barns utveckling och lärande i förskolan, del I,
  - 7,5 hp Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv,
  - 7,5 hp Estetik och estetiska lärprocesser i förskolan,
  - 7,5 hp Matematik i förskolan,
  - 7,5 hp Att möta barns språk i förskolan,
  - 15 hp Förskolans pedagogik och didaktik,
  - 7,5 hp Barns utveckling och lärande i förskolan del II,
  - 7,5 hp Utvecklande språk- och kulturmiljöer i förskolan,
  - 7,5 hp Matematikutvecklande miljöer,
  - 7,5 hp Kvalitativa förskolemiljöer,
  - 7,5 hp Utveckling och lärande (förskollärare),
  - 7,5 hp Uppföljning och analys av lärande och utveckling,
  - 5,5 hp Forskningsmetod för förskollärare,
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 1 – förskollärare, samt
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 2 – förskollärare.

  Urval

  Antal högskolepoäng

 • Hösttermin 2021

  För dig som läser program till Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område till Hösttermin 2021 (heltid 100%)
  Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program.

  Omfattning

  15 hp

  Tid

  2021-11-01 - 2022-01-16 (heltid 100%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Kurs endast för programstudenter

  Anmälningskod

  MDH-21152

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  150 hp från Förskollärarprogrammet vari ingår
  - 15 hp Förskolans organisation, uppdrag och innehåll,
  - 7,5 hp Introduktion till ämnesdidaktik i förskolan,
  - 7,5 hp Barndom ur ett historiskt och samtida perspektiv,
  - 7,5 hp Barns utveckling och lärande i förskolan, del I,
  - 7,5 hp Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv,
  - 7,5 hp Estetik och estetiska lärprocesser i förskolan,
  - 7,5 hp Matematik i förskolan,
  - 7,5 hp Att möta barns språk i förskolan,
  - 15 hp Förskolans pedagogik och didaktik,
  - 7,5 hp Barns utveckling och lärande i förskolan del II,
  - 7,5 hp Utvecklande språk- och kulturmiljöer i förskolan,
  - 7,5 hp Matematikutvecklande miljöer,
  - 7,5 hp Kvalitativa förskolemiljöer,
  - 7,5 hp Utveckling och lärande (förskollärare),
  - 7,5 hp Uppföljning och analys av lärande och utveckling,
  - 5,5 hp Forskningsmetod för förskollärare,
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 1 – förskollärare, samt
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 2 – förskollärare.

  Urval

  Antal högskolepoäng

 • Vårtermin 2022

  För dig som läser program till Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område till Vårtermin 2022 (heltid 100%)
  Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program.

  Omfattning

  15 hp

  Tid

  2022-03-28 - 2022-06-05 (heltid 100%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Kurs endast för programstudenter

  Anmälningskod

  MDH-11225

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Eskilstuna

  Särskild behörighet

  150 hp från Förskollärarprogrammet vari ingår
  - 15 hp Förskolans organisation, uppdrag och innehåll,
  - 7,5 hp Introduktion till ämnesdidaktik i förskolan,
  - 7,5 hp Barndom ur ett historiskt och samtida perspektiv,
  - 7,5 hp Barns utveckling och lärande i förskolan, del I,
  - 7,5 hp Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv,
  - 7,5 hp Estetik och estetiska lärprocesser i förskolan,
  - 7,5 hp Matematik i förskolan,
  - 7,5 hp Att möta barns språk i förskolan,
  - 15 hp Förskolans pedagogik och didaktik,
  - 7,5 hp Barns utveckling och lärande i förskolan del II,
  - 7,5 hp Utvecklande språk- och kulturmiljöer i förskolan,
  - 7,5 hp Matematikutvecklande miljöer,
  - 7,5 hp Kvalitativa förskolemiljöer,
  - 7,5 hp Utveckling och lärande (förskollärare),
  - 7,5 hp Uppföljning och analys av lärande och utveckling,
  - 5,5 hp Forskningsmetod för förskollärare,
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 1 – förskollärare, samt
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 2 – förskollärare.

  Urval

  Antal högskolepoäng

 • Vårtermin 2022

  För dig som läser program till Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område till Vårtermin 2022 (heltid 100%)
  Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program.

  Omfattning

  15 hp

  Tid

  2022-03-28 - 2022-06-05 (heltid 100%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Kurs endast för programstudenter

  Anmälningskod

  MDH-11226

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  150 hp från Förskollärarprogrammet vari ingår
  - 15 hp Förskolans organisation, uppdrag och innehåll,
  - 7,5 hp Introduktion till ämnesdidaktik i förskolan,
  - 7,5 hp Barndom ur ett historiskt och samtida perspektiv,
  - 7,5 hp Barns utveckling och lärande i förskolan, del I,
  - 7,5 hp Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv,
  - 7,5 hp Estetik och estetiska lärprocesser i förskolan,
  - 7,5 hp Matematik i förskolan,
  - 7,5 hp Att möta barns språk i förskolan,
  - 15 hp Förskolans pedagogik och didaktik,
  - 7,5 hp Barns utveckling och lärande i förskolan del II,
  - 7,5 hp Utvecklande språk- och kulturmiljöer i förskolan,
  - 7,5 hp Matematikutvecklande miljöer,
  - 7,5 hp Kvalitativa förskolemiljöer,
  - 7,5 hp Utveckling och lärande (förskollärare),
  - 7,5 hp Uppföljning och analys av lärande och utveckling,
  - 5,5 hp Forskningsmetod för förskollärare,
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 1 – förskollärare, samt
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 2 – förskollärare.

  Urval

  Antal högskolepoäng

 • Vårtermin 2022

  För dig som läser program till Självständigt arbete - förskolepedagogiskt område till Vårtermin 2022 (heltid 100%)
  Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program.

  Omfattning

  15 hp

  Tid

  2022-03-28 - 2022-06-05 (heltid 100%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Kurs endast för programstudenter

  Anmälningskod

  MDH-11033

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Eskilstuna

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 10
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  150 hp från Förskollärarprogrammet vari ingår
  - 15 hp Förskolans organisation, uppdrag och innehåll,
  - 7,5 hp Introduktion till ämnesdidaktik i förskolan,
  - 7,5 hp Barndom ur ett historiskt och samtida perspektiv,
  - 7,5 hp Barns utveckling och lärande i förskolan, del I,
  - 7,5 hp Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv,
  - 7,5 hp Estetik och estetiska lärprocesser i förskolan,
  - 7,5 hp Matematik i förskolan,
  - 7,5 hp Att möta barns språk i förskolan,
  - 15 hp Förskolans pedagogik och didaktik,
  - 7,5 hp Barns utveckling och lärande i förskolan del II,
  - 7,5 hp Utvecklande språk- och kulturmiljöer i förskolan,
  - 7,5 hp Matematikutvecklande miljöer,
  - 7,5 hp Kvalitativa förskolemiljöer,
  - 7,5 hp Utveckling och lärande (förskollärare),
  - 7,5 hp Uppföljning och analys av lärande och utveckling,
  - 5,5 hp Forskningsmetod för förskollärare,
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 1 – förskollärare, samt
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 2 – förskollärare.

  Urval

  Antal högskolepoäng

  Kursen ingår i Förskollärarprogrammet som ges på distans. Inom programmet har varje termin mellan 5-10 fysiska träffar i huvudsak över 1-2 dagar.

Till toppen