Text

Att genomföra professionella samtal

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås/Eskilstuna
  • Kurskod PEA039

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Till toppen