Text

Bedömning av barnets/elevens utveckling och lärande för grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad)

 • Högskolepoäng 7.5 hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Västerås
 • Kurskod OAU262

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

 • Vårtermin 2021

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-05-03 - 2021-08-22 (deltid 67%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Kurs endast för programstudenter

  Anmälningskod

  MDH-11050

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  97,5 hp från Grundlärarprogrammet F-3 (verksamhetsintegrerat) vari ingår:
  - 15 hp Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad),
  - 15 hp Svenska för grundlärare F-3, introduktion (verksamhetsintegrerad),
  - 15 hp Matematik för grundlärare F-3, del 1 (verksamhetsintegrerad),
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad),
  - 15 hp Samhällsorientering - grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad),
  - 15 hp Naturvetenskap och teknik - grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad),
  - 7,5 hp Utveckling och lärande för grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad), samt
  - 7,5 hp Estetiska uttrycksformer och estetiska lärprocesser för grundlärare F-3 (verksamhetsintegrerad).

  Urval

  Antal högskolepoäng

Till toppen