Text

Att uppfatta omvärlden, naturvetenskapliga och tekniska perspektiv

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna/Västerås/Distans med obligatoriska träffar i Västerås/Distans med obligatoriska träffar i Eskilstuna
  • Kurskod OAU239

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Till toppen