Text

Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6

 • Högskolepoäng 7.5 hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Västerås
 • Kurskod OAU146

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-11-01 - 2022-01-16 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Kurs endast för programstudenter

  Anmälningskod

  MDH-21025

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  90 hp från Grundlärarprogrammet 4-6 vari ingår
  - 15 hp Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Utveckling och lärande - grundlärare 4-6,
  - 15 hp Engelska för grundlärare 4-6,
  - 15 hp Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6,
  - 15 hp Svenska för grundlärare 4-6,
  - 15 hp Matematik för grundlärare 4-6, samt
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare 4-6.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Till toppen