Text

Utveckling och lärande (förskollärare)

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna/Västerås/Distans med obligatoriska träffar i Eskilstuna
  • Kurskod OAU053

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Till toppen