Text

Bedömning av barnets/elevens lärande och utveckling för grundlärare F-3 (arbetsintegrerad)

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod OAU000

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Till toppen