Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås/Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod OAH111
  • Huvudområde Statsvetenskap

Systematiska bedömningar av en verksamhets processer och dess resultat är vanligt förekommande i alla typer av verksamheter. En väl genomförd utvärdering kan stärka verksamhetens organisatoriska lärande och bidra till att öka verksamhetens effektivitet samt vara ett sätt att bidra till kunskapsstyrning och motverka undermålig hantering, korruption och maktmissbruk. I denna kurs går vi igenom metoder som kan främja och stödja beställning, design och kritisk granskning av utvärderingar inom offentlig förvaltning, näringslivet och civilsamhället.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor

Anna Johansson

021-10 73 37

anna.johansson@mdh.se

Till toppen