Text

Projektledning - för ekonomer, samhällsvetare och ingenjörer

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Grundnivå
 • Studieort Västerås
 • Kurskod OAH101

Att förstå hur projekt fungerar som organisations- och arbetsform och att kunna arbeta i projekt är centralt för de flesta arbetstagare i de flesta organisationer i dag. Projekt finns överallt
och "projektifieringen" av arbete gör projektkunskap allt viktigare. Att ha en grundläggande förståelse för hur projekt organiseras och genomförs samt projektens roll i en organisation
blir därmed allt viktigare för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Den här kursen ger en överblick över projekt som organisations- och arbetsform och beskriver grundläggande projektmetodik.
Kursen erbjuder dessutom möjlighet att träna på planering och utformning av projekt samt träning på att arbeta i projekt.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

 • Vårtermin 2021

  Inställt kurstillfälle

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-01-18 - 2021-03-28 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Grundnivå

  Kurstyp

  Fristående kurs

  Anmälningskod

  MDH-13015

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  30 hp valfria kurser.

  Urval

  Antal högskolepoäng resp betyg/högskoleprov

Till toppen