Text

Tillämpad mikroekonomi

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod NAA129
  • Huvudområde Nationalekonomi

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i nationalekonomi

Clas Eriksson

021-10 15 45

clas.eriksson@mdh.se

Till toppen