Text

 • Högskolepoäng 2.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod MTK348
 • Huvudområde Miljöteknik

Luftföroreningar dödar mer än 4,2 miljoner människor varje år. Växande befolkning, ökad urbanisering och förbättrade levnadsförhållanden är viktiga bidragande faktorer till ökande halter av luftföroreningar. I den här kursen lär du dig om de viktigaste luftföroreningarna och hur vi hanterar och kontrollerar dessa. Kursen ger dig ökad kunskap om luftkvalitetshantering, baserat på regler och policyer främst i EU och Sverige. Efter avslutad kurs kommer du att kunna bidra till utveckling och hantering av luftkvalitetshanteringssystem. Kursen ger kunskaper som gynnar dig som är verksam inom både offentlig och privat sektor, miljöingenjörer och konsulter inom områden som luftkvalitetsutredningar, miljökonsekvensbedömningar, tillstånd och certifiering samt reglering.

Luftföroreningar dödar mer än 4,2 miljoner människor varje år. Växande befolkning, ökad urbanisering och förbättrade levnadsförhållanden är viktiga bidragande faktorer till ökande halter av luftföroreningar.

Om kursen

I den här kursen lär du dig om de viktigaste luftföroreningarna och hur vi hanterar och kontrollerar dessa. Kursen ger dig ökad kunskap om luftkvalitetshantering, baserat på regler och policyer främst i EU och Sverige. Efter avslutad kurs kommer du att kunna bidra till utveckling och hantering av luftkvalitetshanteringssystem. Kursen ger kunskaper som gynnar dig som är verksam inom både offentlig och privat sektor, miljöingenjörer och konsulter inom områden som luftkvalitetsutredningar, miljökonsekvensbedömningar, tillstånd och certifiering samt reglering.

Kursen ges under 4 veckor med start den 8 november och slutar den 3 december 2021. Den ges på halvfart vilket innebär ca 20 timmars studier per vecka.

Behörighetskrav

120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under Information om anmälan.

Undervisningsspråk

Engelska

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  2.5 hp

  Tid

  2021-11-08 - 2021-12-03 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDH-23119

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i miljöteknik

Patrik Klintenberg

021-10 31 95

patrik.klintenberg@mdh.se

Till toppen