Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
 • Kurskod MTK339
 • Huvudområde Miljöteknik

Ingenjörer och forskare har kunskap och färdigheter som kan bidra till förbättrade levnadsförhållanden och försörjning för människor och samhällen i nöd. Experten står dock inför många utmaningar vid planering och implementering av sådana projekt. I den här kursen får du inblick i den spännande världen av humanitär teknik för utveckling. Vi kommer att lära oss om teorier och metoder för humanitär teknik, och hur dessa kan användas för att bidra till förbättrad försörjning för dem i stort behov och därmed en hållbar utveckling. Du kommer att studera frågor och lösningar för att hantera kulturella utmaningar, diskutera olika utvecklingsstrategier och lära dig att tillämpa deltagande samhällsutveckling och hållbar teknik i missgynnade och utsatta samhällen. Genom att gå denna kurs kommer du att vara bättre förberedd för att tillämpa dina specialistkunskaper för att bidra till hållbar utveckling i samhällen i nöd både nära och långt borta.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-11-08 - 2022-01-16 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDH-23063

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Ortsoberoende

  Undervisningsform

  Distans
  Antal obligatoriska träffar inklusive tentamen: 0
  Antal övriga fysiska träffar: 0

  Särskild behörighet

  120 hp varav 90 hp inom teknik och/eller naturvetenskap varav 15 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor i miljöteknik

Patrik Klintenberg

021-10 31 95

patrik.klintenberg@mdh.se

Till toppen