Luftkvalitetshantering

  • 2.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Miljöteknik
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Kurskod: MTK315

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 46 - 3