Energi och naturresurser

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1F)
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Kurskod: MTK105

Vår utveckling kräver mer och mer energi samtidigt som tillgången på naturresurser för energiomvandling är en begränsande faktor. Kursen behandlar i huvudsak bildning och tillgång av naturresurser som är centrala för energiomvandling, vår nuvarande och framtida energianvändning, dess miljöpåverkan, och hur vi kan verka för en hållbar utveckling av vårt energisystem.
 

Vårterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 4 - 13