CAD fördjupning, distanskurs

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1F)
  • Huvudområde: Produkt- och processutveckling
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: MTA201

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 46 - 3