CAD fördjupning

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1F)
  • Huvudområde: Produkt- och processutveckling
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: MTA200

Vårterminen 2019, Eskilstuna, vecka 14 - 23