Text

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod MTA200
  • Huvudområde Produkt- och processutveckling

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2022

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i konstruktionsteknik

Lars Bark

021-10 16 98

lars.bark@mdh.se

Till toppen