• Högskolepoäng 7.5 HP
  • Utbildningsnivå Avancerad nivå
  • Plats Västerås
  • Kurskod MMA501
  • Huvudområde Matematik/Tillämpad matematik

Tillfällen för denna kurs