Text

Diskret matematik, fortsättningskurs

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Västerås
 • Kurskod MMA500
 • Huvudområde Matematik/Tillämpad matematik

Kursen skall ge djupare och bredare kunskaper om diskret matematik och dess tillämpningar inom datalogi, naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap. Den skall även träna matematisk modellering, begreppsförståelse, problemlösning, matematisk argumentation och presentation, matematisk läsförståelse och studieteknik, kritiskt tänkande, kommunikation på svenska och engelska, samarbete och individuellt ansvar. Områden som behandlas är grafteori, enumerativ kombinatorik, diskreta strukturer och kombinatorisk spelteori. Kursen kan komma att ges på engelska.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-11-08 - 2022-01-16 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDH-21170

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  Diskret matematik, 7,5 hp, Vektoralgebra grundkurs, 7,5 hp, eller motsvarande, samt minst 7,5 hp inom huvudområdet datavetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Till toppen