Text

Matematisk logik med datainriktning

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod MMA130
  • Huvudområde Matematik/Tillämpad matematik

Kursen skall ge grundläggande kunskaper inom matematisk logik av vikt för fortsatta studier i datalogi, logik och matematik. Kursen skall ge träning i logiskt tänkande och öva upp förmågan till självständig analys och lösning av logiska problemställningar.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Till toppen