Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod MFY007

Kursens målsättning är att ge de studerande ökad insikt i de grundläggande lagarna och metoderna inom den klassiska mekaniken samt ge en ökad förmåga till självständig analys, problemformulering och problemlösning. Kursen avser speciellt att ge grundläggande kunskaper inom plan stelkroppsdynamik och härigenom även ge en grund för fortsatta studier av dynamiska förlopp i mekaniska konstruktioner, strukturdynamik och flygmekanik.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Till toppen