Text

 • Högskolepoäng 7.5  hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Västerås
 • Kurskod MAA700
 • Huvudområde Matematik/Tillämpad matematik

Syftet med denna avancerade kurs är att ge studenterna insikter i grundläggande optimeringsteori och förmåga att behärska effektiva algoritmer och numeriska metoder för att lösa optimeringsproblem.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  Omfattning

  7.5 hp

  Tid

  2021-11-08 - 2022-01-16 (deltid 50%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs

  Anmälningskod

  MDH-21153

  Språk

  Engelska

  Studieort

  Västerås

  Särskild behörighet

  120 hp från något/några av dessa ämnen/ämnesområden: teknik, naturvetenskap, företagsekonomi eller nationalekonomi inklusive Operationsanalys 7,5 hp eller motsvarande samt någon kurs där undervisning i något programmeringsspråk eller användning av Matlab eller annan relevant programvara ingått. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Till toppen