Text

Introduktion till finansiell matematik

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod MAA303
  • Huvudområde Matematik/Tillämpad matematik/Nationalekonomi

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Till toppen