Text

Matematik för grundlärare årskurs 4-6, del 2

 • Högskolepoäng 15 hp
 • Utbildningsnivå Avancerad nivå
 • Studieort Eskilstuna
 • Kurskod MAA027

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

 • Hösttermin 2021

  För dig som läser program till Matematik för grundlärare årskurs 4-6, del 2 till Hösttermin 2021 (heltid 100%)
  Logga in på antagning.se för att anmäla dig till kurs som ingår i ditt program.

  Omfattning

  15 hp

  Tid

  2021-11-01 - 2022-01-16 (heltid 100%)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Kurstyp

  Kurs endast för programstudenter

  Anmälningskod

  MDH-21073

  Språk

  Svenska

  Studieort

  Eskilstuna

  Särskild behörighet

  150 hp från Grundlärarprogrammet 4-6 vari ingår
  - 15 hp Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Utveckling och lärande - grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Utvecklingsarbete och utvärdering för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Bedömning och betygsättning för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Forskningsmetod för grundlärare 4-6,
  - 7,5 hp Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6,
  - 30 hp Engelska för grundlärare 4-6,
  - 15 hp Matematik för grundlärare 4-6,
  - 30 hp Naturvetenskap och teknik - grundlärare 4-6,
  - 15 hp Svenska för grundlärare 4-6, samt
  - 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare 4-6.

  Urval

  Antal högskolepoäng

Till toppen