Det roliga - humor och litteratur

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1N)
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: LIA029

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 36 - 3