Text

  • Högskolepoäng 30  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod LIA010
  • Huvudområde Litteraturvetenskap

I litteraturvetenskapen studeras skönlitteraturen i alla dess former. Berättelser, dikter och teater har för människor i alla tider både varit en viktig form av underhållning och ett sätt att formulera sin självförståelse, spegla sin verklighet och ställa existentiella eller politiska frågor. I Litteraturvetenskap 1 tränas du i att analysera litterära texter, du får stifta bekantskap med centrala litterära verk från antiken till våra dagar, du får en överblick över litteraturhistoriens huvuddrag, men också perspektiv som visar på sammanhang mellan texter från olika tider.

Litteraturvetenskap kan läsas som självständigt ämne, men ingår också som valbart profilämne i Språk- och kommunikationsprogrammet.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Till toppen