Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna
  • Kurskod KPP204
  • Huvudområde Produkt- och processutveckling

Denna kurs ger grundläggande kunskaper och skapar förståelse för den moderna synen på kvalitetskontroll inom produkt- och processutveckling. Processorientering och ledarskap för kvalitet ska förstås. Studenterna lär sig att tillämpa olika metoder relaterade till Six Sigma-konceptet som statistisk variation, 7QC, processkontroll och design av experiment.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt

Anders Hellström

016-15 51 04

anders.hellstrom@mdh.se

Till toppen