Text

  • Högskolepoäng 15  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod KMI115

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig ytterligare fördjupade och utvecklade musikaliska och instrumentala/vokaltekniska kunskaper och färdigheter. Kursen syftar också till att ge studenten möjlighet att fördjupa och utveckla sitt personliga konstnärliga uttryck mot ett reflekterande och självständigt förhållningssätt.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetslektor /Avdelningschef

Staffan Sandström

+4621101426

staffan.sandstrom@mdh.se