3D-modellering - grundkurs

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1N)
  • Huvudområde: Informationsdesign
  • Akademin för innovation, design och teknik
  • Kurskod: KIT173

Höstterminen 2019, Eskilstuna, vecka 36 - 45