Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Eskilstuna/Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod KIT173
  • Huvudområde Informationsdesign

I teori och praktik ger kursen en introduktion till 3D-datordesign. Den ger en översikt över möjligheter och verktyg, den diskuterar användningsområden och designstrategier och ger ett första praktiskt möte med 3D-modellering i 3ds Max. Studenten måste ha tillgång till en dator och 3D Studio Max.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2020

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i informationsdesign, 3D-visualisering

Peter Linejung

016-15 32 12

peter.linejung@mdh.se

Till toppen