• Högskolepoäng 7.5 HP
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Plats Eskilstuna/Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod KIT173
  • Huvudområde Informationsdesign

Tillfällen för denna kurs

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i informationsdesign, 3D-visualisering

Peter Linejung

+4616153212

peter.linejung@mdh.se