Text

Informationsdesign - webbdesign

  • Högskolepoäng 7.5 hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans utan obligatoriska träffar
  • Kurskod KIT126
  • Huvudområde Informationsdesign

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Universitetsadjunkt i informationsdesign

Johan Sundström

016-15 36 39

johan.sundstrom@mdh.se

Till toppen